ETICKÝ KODEX

Vždy a za všech okolností chráním klientovo soukromí.

Veškeré výklady a rady považuji  za velice důvěrné a  

neposkytuji tyto informace  třetí osobě.

Nikdy nehodnotím klientovo  jednání, myšlenky a chování.

Vždy se snažím být objektivní.  

Nehodnotím   výklady, rady  a práci  jiných esoterických 

poradců.

Respektuji jejich práci. Každý má svůj systém a je jen na

klientovi, kterou radu si vybere. 

Neposkytuji služby, které by byly v rozporu se zákonem 

a mohly by ublížit jiné osobě.

Osobní údaje jsou použity pouze  pro vypracování výkladu, či pro  ostatní činnosti, které souvisejí s esoterickými službami.