OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud čtete tyto řádky,  jste  mým zákazníkem nebo návštěvníkem mého  webu a tím mi  svěřujete své osobní údaje.

Já tedy zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Dovolte mi tedy, abych Vás seznámila s tím, jak chráním vaše osobní údaje v souvislosti s GDPR (Obecné nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679  o ochraně osobních údajů).

SPRÁVCE:

Ilona Višňovská, Macháčkova 25, Plzeň, IČ:76436489  a  provozuji  webovou stránku www.kartarka-ili.cz .

Určuji,  jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje:  tel. Číslo 774 949 959 nebo na e-mail: tarot.ili@seznam.cz

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš sám/sama, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Marketing - zasílání newsletterů

Pro marketing eviduji minimální údaje, a to pouze  na základě Vašeho souhlasu, který projevíte potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím určitých políček, či vyplněním formulářů.

Jsi-li již mým zákazníkem, zasílám vám své e-maily z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje akce a nabídky a tipy zajímají, a to po dobu min. 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám své e-maily s tipy, jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího e-mailu.

Poskytování služeb a prodej, plnění smlouvy

Až teprve, pokud se rozhodnete využít moje služby, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře či objednávky.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail (případně telefonní číslo),  věk, pokud je pro potřeby služby nutné, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu).

Tvoje údaje jakožto zákazníka budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dle zákona dalších  deset let ode dne jejího skončení.

Vedení daňové evidence.

Jste-li zákazník, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a vedení daňové evidence.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy - Pouze na základě tvého souhlasu můžu využít tvé fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sám/sama odvoláš.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímá jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě tvého  souhlasu.

Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám.

K vašim osobním údajům mám přístup  pouze já a nikomu je nepředávám.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI,) Facebook, Google apod.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na jen území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu.

  1. Máte právo na informace,které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
  2. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké tvoje osobní údaje zpracovávám a proč.
  3. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
  4. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jtei vznesl námitku proti zpracování.
  5. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
  6. Právo na přenositelnost Pokud byste chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 20 dní.
  7. Právo na výmaz (být zapomenut) Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 20 dní.

V některých případech jsem ovšem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

8. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že při zpracování vašich  osobních údajů, jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.