MAGIE SVÍCÍ

11.04.2021

Něco málo z historie.

V čarodějnictví se svíce při náboženském uctívání a pro domácí účely používá více než 5000 let. Dokonce v Egyptě a na Krétě se svíčky z včelího vosku používaly už 3000 let př.n.l. Dokazují to reliéfy na egyptských hrobkách, kde jsou zachyceny první svícny.

Římané pak zapalovali svíce na počest Juny Luciny (Matky Světla), která měla vládnout Slunci, Měsíci a hvězdám.

Takovéto svíčky byly vyrobeny z lněného vlákna a namočeny ve vosku.

Nejstarší fragment svíce v Evropě byl nalezen ve francouzském Avignonu, a pochází z 1.století n.l., což je doba, kdy se svíce začaly šířit ze Středozemí na evropský kontinent.

Odjakživa svíce symbolicky představovaly posvátné světlo Ducha, zahánějící temnotu a přinášející pozitivní energii a sílu božstva.

Med, vosk a víno, všechny tyto produkty včel, byly považovány za požehnání, dar Bohyně.

Svíce se také využívaly jako pomůcky boží, lidé dokázali číst osud z tvarů vosku nakapaného z hořící svíce do studené vody.

O svících za ta léta vzniklo mnoho legend, pověstí a mýtů.

Dokonce i dnes, tlustá svíce ve skle napoví čarodějce, zda někdo usiluje o pohanu její rodiny. Pokud sklo zčerná, čeká ji něco zlého.

V dnešní uspěchané době svíce využívají vyznavači nejrůznějších náboženství ( je pravda, že někteří to nenazývají "čarováním").

Svíce tedy používají k vyjádření žádosti, osvícení oltáře nebo vnesení světla Ducha do temnoty naší doby.

Uvedu nyní pár příkladů možného využití svíček k čarování. Možného proto, že tradice se prostě různí .

Svíce tedy může být symbolem Pána nebo Paní na oltáři.

Někdy slouží čistě jen k osvětlení.

Představuje živel ohně.

Může představovat posvátný trojúhelník v kruhu.

Svíčka může představovat jinou osobu, místo nebo věc. A to vše pak pomáhá k lepší vizualizaci a k lepšímu zaměření při čarování.

Každý používá svíčky jako obětinu Duchu nebo z úcty k zemřelým předků.

Lze použít i k rozehnání negativní energie, protože s ve starověku věřilo, že zlo nikdy nepřekročí kruh plamene.

U většiny rituálů tvar a velikost svíčky nehraje žádnou roli, pokud tedy nejste z těch, kdo pracují s originálními svícemi.

(jednalo by se o svíce ve tvaru lebky, zvířat, lidí apod.)

Pro úspěšné kouzlo toto ale není nutné. Klidně můžete pracovat jen s tím, co se vám nabízí.

Různé tvary svíce jen napomáhají k vaší koncentraci na záměr.

Když ale uvidíte u nějaké čarodějky svíce ve tvaru lebky nebo ďábla není třeba si hned myslet, že jí jde o to ublížit druhým.

Taková svíce totiž slouží ke spálení zla a zlomení kletby, ale čarodějky ji nerady používají, stejně jako vše související se satanem.

Třeba zelená svíčka ve tvaru lebky se používá k léčení těla a mysli a červená zase k odstranění negativní energie.

Většina čarodějek před použitím potírá svíce vonným olejem, který je určený k tomuto účelu. Někdy se dá sehnat pod názvem Sabatový olej, nebo Olej požehnání nebo zasvěcení.

Jsou dva způsoby, jak svíci natřít.

1/ Potřete ji jen lehce svrchu dolů. Pokud se naopak chcete něčeho zbavit, tak ji potřete zespodu nahoru.

2/ Potírejte svíci od vrchu do poloviny a opět od spodu do poloviny.

Chcete-li se něčeho vyvarovat, potírejte svíci od středu nahoru a od středu dolů.

Funguje obojí. Někdo potírá svíčky i parfémem, nebo je možné klidně použít jakýkoliv olej.

Já osobně na všechny svíce, které používám pro svoji potřebu, ale i na svíce určené pro jiné osoby používám Floridskou vodu (prodává se pod označením Agua de Florida a je to spirituální šamanská esence), jak k očištění, tak k požehnání.

Nyní uvedu pár příkladů s ohledem na barevnost.

Tento přehled se týká hlavně kulatých svící.

Bílá

barva je barva neutrální, vhodná pro všechny účely.

Vyjadřuje silnou a laskavou energii. Je barvou korunní čakry

Červená

barva je barvou radosti ze života, přílivem energie, vzrušující a smyslná, tvořivá, ale může být i ničivá.

Vyjadřuje velice silnou vůli. Červená je barvou kořenové čakry.

Žlutá

barva je barvou Slunce, radosti a smíchu. Její energie symbolizuje řešení. Žlutá je barvou čakry solar plexu

Modrá

barva je barvou rovnováhy, klidu, míru, uvolnění a harmonie.

Modrá je barvou krční čakry.

Zelená

barva uvolňuje tvořivou energii. Je barvou srdečnosti a harmonického růstu života. Přísluší srdeční čakře.

Hnědá

je barva domova, bezpečí, útulnosti, stability a života spojeného s přírodou a zvířaty. Vyjadřuje tělesné a smyslové pocity.

Oranžová

barva obsahuje obrovskou poznávací energii. Je barvou sebedůvěry, znázorňuje vůli žít, radost v životě a chuť odevzdat se.

Oranžová je barvou sakrální čakry.

Fialová

barva je symbolem duchovní síly, vede člověka k hranicím mystiky. Je barvou korunní čakry.

Růžová

barva je jednoznačně barvou lásky a to čisté, bezpodmínečné. Jako srdeční barva vyjadřuje lásku a oddanost, přátelství, ztělesňuje jednotu a zdraví. Přitahuje štěstí.

Tyrkysová

barva magicky působí nejlépe v rituálech spojených s komunikací, půvabem, přátelstvím, družností a humorem.

Černá

barva pohlcuje a odnímá negativní vliv a vše zlé. Očišťuje negativní energie.

Pár příkladů s ohledem na tvary svíček.

Satan/Ďábel

svíce se pálí k zahnání zla a neštěstí. Věří se, že s ubývající svící mizí i zlo.

Adam a Eva

Jsou svíce v podobě mužského nebo ženského těla, vyrábí se v různých barvách. Používají se buď k naklonění určité osoby, nebo i naopak k odvrácení od nežádoucí osoby.

Lebka

Černá zažehnání smrti a zla

Zelená léčba a přínos peněz

Červená odvrácení negativní energie, aktivace situace

Ovoce nebo zelenina

Mají do domu přinést dostatek jídla a zajistit dobrou úrodu.

Anděl strážný

Ochraňuje děti, duchovně posílí v období krize, provádí ve všech běžných činnostech života (práce, škola apod.).

Sv. Barbora

Zažehnává zlo a ochraňuje ženy, odstraňuje překážky, chrání před bouří, napomáhá řešit legální problémy.

Zdroj. Čerpáno a zpracováno z Knihy stínů od Silver Raven Wolf

obrázek gorham.coursestorm.com