MAGIE SVÍCÍ

18.04.2020 09:01

MAGIE SVÍCÍ

Něco málo z historie.

V čarodějnictví se svíce při náboženském uctívání a pro domácí účely používá více než 5000 let.

Dokonce v Egyptě a na Krétě se  svíčky z včelího vosku používaly už 3000 let př.n.l.

Dokazují to reliéfy na egyptských hrobkách, kde jsou zachyceny první svícny.

Římané pak zapalovali svíce na počest Juny Luciny (Matky Světla), která měla vládnout  Slunci, Měsíci a hvězdám.

Takovéto svíčky byly vyrobeny  z lněného vlákna a namočeny ve vosku.

Nejstarší fragment svíce v Evropě byl nalezen ve francouzském Avignonu, a pochází  z 1.století n.l., což je doba, kdy se svíce začaly šířit  ze Středozemí na  evropský kontinent.

Odjakživa svíce symbolicky představovaly  posvátné světlo Ducha, zahánějící temnotu a  přinášející pozitivní energii a sílu božstva.

Med, vosk a víno, všechny tyto produkty včel, byly považovány za požehnání, dar Bohyně.

Svíce se   také využívaly jako pomůcky  boží, lidé dokázali číst osud z tvarů vosku nakapaného z hořící svíce do studené vody.

O svících za ta léta vzniklo mnoho legend, pověstí a mýtů. 

Dokonce i dnes, tlustá svíce ve skle napoví čarodějce, zda někdo  usiluje o pohanu její rodiny. Pokud sklo  zčerná, čeká ji něco zlého.  

V dnešní  uspěchané době svíce využívají vyznavači  nejrůznějších náboženství ( je pravda, že  někteří to nenazývají „čarováním“).

Svíce tedy používají k vyjádření žádosti, osvícení oltáře nebo vnesení světla Ducha do temnoty naší doby.

Uvedu nyní pár příkladů možného využití svíček k čarování. Možného proto, že tradice se prostě různí .

Svíce tedy může být  symbolem  Pána nebo Paní na oltáři.

Někdy slouží čistě jen k osvětlení.

Představuje  živel ohně.

Může představovat  posvátný trojúhelník v kruhu.

Svíčka může představovat  jinou osobu, místo nebo věc. A to vše pak  pomáhá k lepší vizualizaci  a k lepšímu zaměření při  čarování.

Každý používá svíčky jako obětinu Duchu nebo  z úcty k zemřelým předků.

Lze použít i k rozehnání negativní energie, protože s ve starověku věřilo, že  zlo nikdy nepřekročí  kruh plamene.

U většiny rituálů  tvar a velikost svíčky nehraje  žádnou rolipokud tedy nejste z těch, kdo pracují s originálními svícemi. 

(jednalo by se o svíce ve tvaru lebky, zvířat, lidí apod.)

Pro úspěšné kouzlo toto ale není nutné. Klidně můžete pracovat  jen s tím, co se vám nabízí.

Různé tvary svíce jen napomáhají k vaší koncentraci na záměr.

Když ale uvidíte u nějaké čarodějky svíce ve tvaru lebky nebo   ďábla  není třeba si hned myslet, že  jí jde o to  ublížit druhým. 

Taková svíce totiž slouží ke spálení zla a zlomení kletby, ale čarodějky ji nerady používají, stejně jako  vše související se satanem.

Třeba zelená svíčka ve tvaru lebky se  používá k léčení těla a mysli a červená zase k odstranění negativní energie.

Většina  čarodějek  před použitím potírá svíce  vonným olejem, který je určený k tomuto účelu.  Někdy se dá sehnat pod názvem Sabatový olej, nebo Olej požehnání nebo zasvěcení.

Jsou dva způsoby, jak svíci natřít.

1/ Potřete ji jen lehce svrchu dolů. Pokud se naopak chcete něčeho zbavit, tak ji potřete zespodu nahoru.

2/ Potírejte svíci od vrchu do poloviny a opět od spodu do poloviny.

Chcete-li se něčeho vyvarovat, potírejte svíci od středu nahoru  a od středu dolů.

Funguje obojí. Někdo  potírá  svíčky i parfémem, nebo  je možné  klidně použít jakýkoliv olej.

Já osobně na všechny svíce, které   používám pro svoji potřebu, ale i na svíce  určené pro jiné  osoby používám Floridskou vodu (prodává se pod označením Agua de Florida a je to spirituální šamanská esence),  jak  k očištění, tak k požehnání.

Nyní  uvedu pár příkladů s ohledem na barevnost.

Tento přehled se týká hlavně kulatých svící.

Bílá

barva je barva neutrální, vhodná pro všechny účely.

Vyjadřuje silnou a laskavou energii. Je barvou korunní čakry

Červená

barva je barvou radosti ze života, přílivem energie, vzrušující a smyslná, tvořivá, ale může být i ničivá.

Vyjadřuje velice silnou vůli.  Červená je barvou  kořenové čakry.

Žlutá

barva je barvou Slunce, radosti a smíchu. Její energie symbolizuje řešení.  Žlutá je barvou čakry solar plexu

Modrá

barva je barvou rovnováhy, klidu, míru, uvolnění a harmonie.

Modrá je barvou krční čakry.

Zelená

barva uvolňuje tvořivou energii.  Je barvou srdečnosti a harmonického růstu života. Přísluší srdeční čakře.

Hnědá

je barva domova, bezpečí, útulnosti, stability a života spojeného s přírodou a zvířaty. Vyjadřuje tělesné a smyslové pocity.

Oranžová

barva obsahuje obrovskou poznávací energii. Je barvou sebedůvěry, znázorňuje vůli žít, radost v životě a chuť odevzdat se.

Oranžová je barvou sakrální čakry.

Fialová

barva je symbolem duchovní síly, vede člověka k hranicím mystiky.  Je barvou korunní čakry.

Růžová

barva je jednoznačně barvou lásky a to čisté, bezpodmínečné. Jako srdeční barva vyjadřuje lásku a oddanost, přátelství, ztělesňuje jednotu a zdraví. Přitahuje štěstí.

Tyrkysová

barva magicky působí nejlépe v rituálech spojených s komunikací, půvabem, přátelstvím, družností a humorem.

Černá

barva pohlcuje a odnímá negativní vliv a vše zlé. Očišťuje negativní energie.

 

Pár příkladů s ohledem na tvary svíček.

        Satan/Ďábel

svíce se pálí k zahnání zla a neštěstí. Věří se, že s ubývající svící mizí i zlo.

        Adam a Eva

Jsou svíce v podobě mužského nebo ženského těla, vyrábí  se v různých barvách. Používají se buď k naklonění  určité osoby, nebo i naopak k odvrácení od nežádoucí osoby.

Lebka

Černá       zažehnání smrti a zla

Zelená     léčba a přínos peněz

Červená   odvrácení negativní energie, aktivace situace

        Ovoce nebo zelenina

Mají do domu přinést  dostatek jídla a  zajistit dobrou úrodu.

Anděl strážný

Ochraňuje děti, duchovně posílí v období krize, provádí ve všech  běžných činnostech života (práce, škola apod.).

         Sv. Barbora

Zažehnává zlo a ochraňuje ženy, odstraňuje překážky, chrání před bouří, napomáhá řešit legální problémy.

Zdroj. Čerpáno a zpracováno z Knihy stínů od Silver Raven Wolf

obrázek gorham.coursestorm.com