SMARAGDOVÁ TABULKA   

JAK NAD, TAK I POD

Je to jedna z okultních zásad.

Slovo okultní značí skrytý a zásad je prostě jen pravda. Dalo by se tedy v klidu říci, že je to skrytá pravda.

Skoro všechny „čarodějnice“ tato slova používají při otevírání a zavírání kruhu. Je to takové zpečetění. „Jak nad, tak i pod. Kouzlo je zpečetěno. Tak se staň.“

To je sice krásné, ale co to vlastně znamená?

Toto slovní spojení má kořeny v alchymii a slova pocházejí  z jedné krásné, dalo by se říci, že výjimečné práce, která poskytuje vůbec první písemné informace o alchymii vůbec – a to ze Smaragdové tabulky.

Co to je ta Smaragdová tabulka? Jedná se o tabulku , která byla nalezena v jedné z pyramid v Gíze a byla nalezena Alexandrem Velikým.   

Informace na tabulce vysvětlují  především záhady týkající se  čarodějnictví a byly vyryty do tabulky diamantem.

A co v tabulce je, jaký je její obsah?

 1. Není pochyb, že , co je pod, projevuje se nad a co je nad, odpovídá tomu, co je pod.
 2. Vše živé a neživé pochází  z Jednoho, je to pouze záležitost přizpůsobení.
 3. Otcem je Slunce, matkou měsíc. Vítr mu vdechl život a Země mu přitom  asistovala.
 4. Jedno je počátkem všeho na tomto světě.
 5. Jeho síla je dokonalá a ve svých formách využívána na Zemi.
 6. Zkus oddělit Zemi  od Ohně, jemné od hrubého, lehce a s rozvahou zároveň -   nemožné.
 7. Povstává ze země k nebesům a k zemi se vrací. Tak nabírá sílu nad, i sílu pod. Jen díky ní dosáhneš věčnosti, opustí tě prázdnota.
 8. Je to síla všech sil, ovládá i to nejjemnější, proniká tím nejtvrdším .
 9. Malý svět vzniká jako prototyp toho velkého.
 10. Je základem všeho, bez něho nic není.
 11. Proto mě nazývají Hermes Trismegistus, znám všechny tři moudrosti světa.
 12. Znám Slunce a jeho práci.

    (moderní překlad pořídil: J.F.Ruska)

 

Na první pohled se zdá, že je to taková jedna velká hádanka, že? O čem , že to je vlastně řeč? Vše se točí pořád kolem toho „jednoho“. Jedno je myšlenka.

 

Jde tedy o realizaci myšlenek? V překladu totiž Hermes Trismegistus znamená třikrát větší moudrost.

 

Jen si představte bez ohledu na vaše náboženství nebo vaši víru následující slova.

Jak nad, tak i pod.  Možná se někomu z vás bude více líbit jak v nebi, tak i na zemi. Nebo konstatování, že  viditelné i neviditelné jsou projevem božského.  

Všechno je jedno. 

To co se děje přímo  před vámi v materiálním světě, tak se děje i v tom neviditelném, světě a naopak. Neexistuje žádná dělící čára, která by byla schopna vysvětlit, co vládne  vesmíru a co lidstvu.

Říká se,  jsme Bůh a Bůh je v nás, materiální svět je projevem toho duchovního.

 

Kdysi i Einstein tehdy šokoval svět, když prohlásil, že  energie a  hmota jsou totéž. A tím navázal na starodávné  tajné učení. 

Věda a spiritualita se ocitly najednou na stejné rovině, na stejné půdě.

Opět si lidstvo uvědomilo, že  pro duchovní i materiální svět platí stejná pravidla a zákony. Že co je na jedné straně, je i na té druhé.

Takže milé čarodějky  přiznejme si, že  dnešní , moderní  čarodějnictví je tedy, jen nové  zpracování dávných myšlenek.

Jde o propojení starodávné okultní filozofie, lidových praktik nejrůznějších kultur a dávnou vírou, že Bůh je obojího pohlaví, jak žena , tak muž.

Ano, čarodějnictví přeci vzniklo daleko dřív než křesťanství a  není to nic jiného, než nenásilný způsob víry. Nikoho nesoudí, nikoho neodsuzuje.

Někdo může být třeba zmaten, ale skutečné čarodějnictví  znamená jak hledání pravdy a té  pozitivní stránky v nás, tak nalezení vztahu k Bohům a Bohyním.

 

Zdroj. Čerpáno a zpracováno z Knihy stínů od Silver Raven Wolf