Nezapomínejte prosím, že výklad karet a využití mých služeb je  dobrovolné, a že  věštba nemusí být vždy jen pozitivní.  Rovněž upozorňuji, že  není vhodné  po využití mých služeb navštěvovat další a další kartářky. Protože by to ve vás vyvolalo jen negativní zmatek, protože každá z nás má svůj systém a způsob prezentace rozkladu.  Nedovoluji si hodnotit způsob práce někoho jiného, jak jsem psala, každý má svůj systém, ale pro klienty to není dobře.   Cítím v tom obrovský problém.

PROČ PLATIT ?

Velmi často se  setkávám s otázkou, proč platit za tyto služby. A lidé si většinou myslí, že za tyto služby (léčitelé, kartářky, šamani, terapeuti duše) by se platit nemělo. Je to přeci dar! 

Podle mého názoru je to velký omyl!   Neplatíte za dar, ale za čas a energii, kterou " Vám "  věnuji, za péči, kterou Vám poskytuji, za pomůcky, které používám,  a které jsou potřeba.  Když  věštím, čtu z karet,  je to přeci má práce.  A  abych to mohla provádět, musím opravdu hodně studovat, je nutné se vzdělávat v mnoha oborech, platit různé semináře.  Jedině pak mohu poskytovat kvalitní služby. Také musím platit poplatky jako každý jiný podnikatel.

NEŽ SE OBJEDNÁTE:

Než se objednáte na výklad karet, připravte si otázky, na které se chcete zeptat,  protože tarot umí odpovědět na všechny otázky, ale musí být pečlivě položeny. Čím přesněji otázku formulujete, tím přesnější odpověď dostanete. 

 Nesmíme ale zapomínat na to, že i kartičky -  kartomantie - mají svá "nepsaná pravidla"  a  ne vždy  se jejich odpověď líbí a ne vždy karty také odpoví. Na některé věci karty nemohou odpovědět, nebot jde o karmickou věc nebo situaci, kdy si věci musíme na vlastní kůži prožít, zažít a poučit se z nich, abychom pochopili.  

Takže rozklady, které zpracovávám jsou pro tady a teď.  Když není  vývoj karmický, jak jsem psala výše, pak tedy  Vše ostatní je určitý vývoj, který je pravděpodobný.  Ale jen za předpokladu, že se nezmění myšlení, chování. To je pak již na Vás,  na klientech, zda jste ochotni se změnit, postoj, myšlení, někdy i za cenu nepohodlí a pozitivně tím ovlivnit svůj život. 

Berte to tak, že kartičky u mě pro vás budou hovořit a doporučovat, co dělat, jak si poradit v určitých situacích, a jaký tedy pravděpodobný  vývoj vás čeká , pokud nebudete dělat nic.

Proto je také určité časové omezení pro rozklady,které zpracovávám. Abyste se mohli spolupodílet na své karmě.

Dále upozorňuji, že nikdy nevykládám karty:

na jiné osoby, protože nikdo nemá právo nahlížet do osudu jiných lidí bez jejich svolení a vědomí! 

osobám mladším 15 let

výhry

přesná data, místa a časy - to určit nelze

smrt

na zdravotní stav - protože nejsem odborník a tyto věci mě nepřísluší  a nesmíte zapomínat, že karty nemusí  ukázat  odpověď,      kterou by jste chtěli slyšet      

A dále si vyhrazuji  právo neodpovídat na neetické dotazy! 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Je potřeba si uvědomit, že jsem kartářka, že NEJSEM ANI LÉKAŘ ani PSYCHOLOG,  ani PSYCHIATR a  veškeré mé  výklady či rady, poskytuji pouze jako  Váše empatická a diskrétní  poradkyně, která vychází z ,,okultních věd"!  Proto se zdravotními potížemi VŽDY navštivte prosím lékaře a zdravotnická zařízení! 

Karty vykládám při osobní návštěvě, po telefonu  (je nutno se nejprve domluvit na čase)  nebo přes e-mail. 

Na sezení se prosím vždy telefonicky objednejte na čísle 774 949 959   nebo na e-mailu tarot.ili@seznam.cz   (Pokud telefon nezvedám, vykládám, zavolejte prosím později nebo napište SMS . Pokud se budete objednávat formou SMS,  tak prosím uveďte, kdy máte volno a já Vám v odpovědi  navrhnu termíny, ze kterých si vyberete.

Objednávka je platná tehdy,  když Vám ji osobně potvrdím!

Dodržujte prosím dobu, na kterou se objednáváte! Tím myslím nejen pozdní příchody, ale i  to, abyste nechodili dřív, než jsme se dohodli. 

UPOZORNĚNÍ:

Anonymy zásadně ignoruji, a proto se mi prosím pod každou SMS, každý e-mail podepište.