HO-OPONOPONO

11.04.2021

Co to vlastně HO OPONOPONO je?   Je to stará havajská technika, která pomáhá dostat mysl do tzv. nulového stavu. (Nulový stav je takový, kdy se člověk zbaví vzpomínek, předsudků.)  A podstatou této techniky je dostat mysl do fáze, kdy je naše mysl naprosto čistá, protože jedině tehdy jsme schopni dosáhnout téměř čehokoli, jakoby neexistovaly hranice. Protože jen tehdy, když nás neovládá minulost, můžeme ovlivňovat přítomnost a vše co nás obklopuje.

Tato technika také vysvětluje to, že se vlastně vše odehrává jen v nás.

A celý okolní svět, je pak jakýmsi obrazem našeho vnitřního já a způsobu, jak reagujeme a toto vše si pak přenášíme do svých životů.

A pokud tedy dospějeme k tomu, že zjistíme, že v našem životě něco nefunguje, je na čase - paměť vyčistit.

K tomu nám pomůže právě ona zázračná mantra.

A jak na to ?

Posadíme se někam na klidné místo, kde nebudeme rušeni a budeme vnímat jen čistě svůj vlastní dech. Budeme dýchat zhluboka, stále dokola budeme se soustředit jen na to dýchání. A pak začneme recitovat, zpívat, broukat si uvolněným hlasem znění této mantry:

MILUJI TĚ ....

OMLOUVÁM SE .....

ODPUSŤ MI PROSÍM ....

DĚKUJI TI..........

Miluji Tě - je o spojení s Bohem. Bůh je Láska a vyjádřením lásky se na jeho energii napojíme. Slova Miluji Tě rozproudí zablokovanou energii. Když je vyslovujeme směrem ke Stvořiteli, začíná v nás vše očišťovat, abychom mohli zažívat zázrak přítomného okamžiku - svět bez hranic nulový stav.

Láska, na kterou se skrze slova Miluji Tě napojíme, přetváří nahromaděnou energii a uvolňuje ji. Vyslovením slov Miluji Tě si otevíráme bránu k prožití Božství.


Omlouvám se - těmito slovy uznáváme, že se do našeho systému dostal nějaký negativní program. Nemusíme tušit, jak to k nám přišlo. Např. má-li někdo nadváhu, jednoduše přijal program, který ji vytvořil. Tím, že vyslovíme slova Omlouvám se sdělujeme Bohu, že ve svém nitru žádáme o odpuštění čehokoli, čím jsme si tento program přitáhli.
Neprosíme Boha, aby nám odpustil, ale aby nám pomohl odpustit sobě samým!

Přijímáme absolutní zodpovědnost za vše, co se v našem životě objevilo.


Prosím, odpusť mi - těmito slovy prosíme o čištění, uvolnění a odstranění všech bloků a negativních energií a o jejich transmutací v čisté světlo. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli, aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu a abychom díky tomu opět objevili své vlastní Já.


Děkuji - Ti těmito slovy vyjadřujme Stvořiteli svou vděčnost a dáváme najevo víru, že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných.
Práce terapeuta havajské techniky Ho´oponopono spočívá v očišťování sebe sama. Skrze modlitbu nebo slova Miluji Tě, Omlouvám se, Prosím odpusť mi, Děkuji Ti prosí nejprve Lásku, aby očistila negativní energii,která se zhmotnila do problému.

Energie se uvolní, vznikne prázdný prostor, do kterého může vstoupit Bůh a naplnit jej Světlem. Člověk potom již nejedná na základě bloků a negativních programů vycházejících z mysli, ale nechává se vést inspirací přicházející z Ducha, tedy od Boha.


Technika Ho´oponopono vypadá jednoduše, ale vyžaduje určitou odevzdanost a trpělivost. Je třeba čistit, čistit a čistit.
Čisti, vymazávej, vymazávej a nalezni svou vlastní Šangrilu. Kde? V sobě!
(Šangrila je původní název pro Shamballu)

---------------------------------------------------------------

Není důležité si to zpívat...klidně si to můžete jen tak mumlat pro sebe.

Ale co je důležité, že opakováním této mantry nastartujete proces svého čištění, odstraňujete negativní energie, chybné myšlenky a vzorce chování, předsudky. A to vše velmi příznivě působí na kvalitu života i na mezilidské vztahy. A pokud z paměti vymažeme negativní energii a vyměníme ji za pozitivní, vyměníme tím trápení za radost a zase jsme schopni uchopit svůj život do svých rukou.

zdroj: čerpáno z knih: Svět bez hranic,autor Joe Vitale a Ph.D.I.Hew Len a Zero Limits Seminar, Tajemství jednoduché cesty aneb jak si usnadnit život pomocí Hooponopono - Mabel Katz, Hooponopono a rodinné konstelace - Ulrich Emil Duprée

obrázek: wordepress.com